Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

Ίδρυση εταιρείας, Ποια μορφή να επιλέξω;

 startup

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας εταιρείας αποτελούν το όραμα, η ιδέα και το κεφάλαιο για την υλοποίηση. Καθοριστική, όμως, σημασία στην δημιουργία και τη διατήρηση της εταιρείας αποτελεί η επιλογή του σωστού τύπου εταιρείας (Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ατομική).

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων αναγκάζονται να διακόψουν τις υπηρεσίες τους σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη. Όσες καταφέρουν να επιβιώσουν είτε γνωρίζουν το μυστικό της επιτυχίας, είτε έχουν δίπλα τους συμβούλους επιχειρήσεων, εξοπλισμένους με τις κατάλληλες γνώσεις, για να χαράξουν το κατάλληλο μονοπάτι πάνω στο οποίο θα βαδίσει η επιχείρηση.

Η ομάδα του Λογιστικού Γραφείου Αντωνακάκης και Συνεργάτες, πλησιάζοντας τα τριάντα χρόνια λειτουργίας, έχει βοηθήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις να κάνουν το όραμα τους πραγματικότητα. Τα καταρτισμένα στελέχη του διαθέτουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την απαιτούμενη κρίση για να σας βοηθήσουν τόσο στο στήσιμο μιας σωστής επιχείρησης όσο και στην μετέπειτα παρακολούθησή της.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ/ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τύπος εταιρείας Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Ατομική
Ελάχιστο κεφάλαιο       Χ Χ Χ Χ
Εύκολη έναρξη στο ΓΕΜΗ Χ X            
Κόστος Ίδρυσης ΥΨΗΛΟ ΜΕΣΟ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ
Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων Χ Χ                        
Τήρηση ταμείου                   Χ Χ Χ
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων                   Χ Χ Χ
Λειτουργικό Κόστος ΥΨΗΛΟ MEΣO ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ
Μεταβίβαση Μεριδίων ΕΥΚΟΛΗ ΕΥΚΟΛΗ ΕΥΚΟΛΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΥΣΚΟΛΗ X
Υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ Τα μέλη Δ.Σ. με μετοχικό κεφάλαιο άνω του 3%       Μόνο οι διαχειριστές                  

 

Φορολογία ανάλογα με τη μορφή τη εταιρείας

ΚΕΡΔΗ ΦΟΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.
20.000€ 4.400€ 5.800€
30.000€ 7.300€ 8.700€
40.000€ 11.000€ 11.600€
50.000€ 15.500€ 14.500€
60.000€ 20.000€ 17.400€
100.000€ 38.000€ 29.000€

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της λογιστικής εταιρείας Αντωνακάκης και Συνεργάτες βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας μεταδώσουν τις υψηλές γνώσεις τους, με βάση τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να μελετήσουμε και να διαμορφώσουμε το δικό σας επιχειρηματικό πλάνο, προσαρμοσμένο στις μοναδικές σας ανάγκες. Εμείς αναλαμβάνουμε την ενημέρωση, την υποστήριξη καθώς και όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει το όραμά σας πραγματικότητα.

Παράταση φορολογικών δηλώσεων έως 26 Ιουλίου

 12955

Σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων παρατείνεται μέχρι την 26 Ιουλίου 2018.

Τα έμπειρα στελέχη του Λογιστικού Γραφείου Αντωνακάκης παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες για την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης. 

Ο έγκαιρος προγραμματισμός των υποθέσεών σας, αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Για ραντεβού καλέστε σήμερα στο 28210 28292.

GDPR: Ποιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή

85aadaca283c0bffcfc6cd3661ef4aba

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός που αφορά την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αφορά ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα πελατών, συνεργατών, εργαζομένων αλλά και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, επιχειρήσεις που χειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό και κρίνεται απαραίτητο να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Ευαίσθητα θεωρούνται τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, την υγεία, την ερωτική ζωή, σε ποινικά θέματα και γενικότερα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό. Ιδιαίτερα αυστηρός είναι επίσης ο κανονισμός σε δεδομένα που αφορούν ανήλικους.

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Υπηρεσίες υγείας (ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές)

Υπηρεσίες φιλοξενίας / μετακινήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία)

Υπηρεσίες εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, φροντιστήρια, σχολεία)

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (λογιστικά γραφεία, ασφαλιστικά γραφεία, τράπεζες)

 

Σε ποια δεδομένα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή

Δεδομένα φυσικών προσώπων που προέρχονται από

 • Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Συμβάσεις με εργαζομένους
 • Κάμερες ασφάλειας
 • Συμφωνίες με προμηθευτές ή πελάτες

Τι πρέπει να κάνουν;

 • Να υλοποιήσουν πολιτικές ασφάλειας των δεδομένων αλλά και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για την σωστή χρήση.
 • Να τηρούν αρχείο επεξεργασίας στο οποίο να αναφέρεται όλη η ροή των δεδομένων, πώς παραλαμβάνονται, ποιοι τα χειρίζονται με ποιον τρόπο, πώς αποθηκεύονται κτλ.
 • Να ενημερώνουν το φυσικό πρόσωπο σχετικά με τα στοιχεία που θα συλλέξουν, τις πιθανές επεξεργασίες και για πόσο καιρό θα τα διαφυλάξουν.
 • Να λαμβάνουν τη συναίνεση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου για τις ενέργειες αυτές.
 • Να διατηρούν σε αρχείο τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι συμμορφωμένοι στον Κανονισμό.

Πρόστιμα

Αν διαπιστωθούν παραβιάσεις ή μη απόδειξη συμμόρφωσης, επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα. Συνοπτικά, επιβάλλονται κυρώσεις ύψους έως 4% του τζίρου ή €20 εκατομμύρια, αν διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρόστιμο ύψους 2% του τζίρου στην περίπτωση που τα αρχεία δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό, ή δεν ενημερωθούν η Αρχή και το φυσικό πρόσωπο για παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

law prostimo

Οι κατά τόπους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιούν τόσο προγραμματισμένους όσο και εκτάκτους ελέγχους, κατόπιν επωνύμων ή ανωνύμων καταγγελιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, χώρους εκμετάλλευσης και γενικότερα σε κάθε χώρο που απασχολούνται εργαζόμενοι. Η επιθεώρηση διενεργείται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα χωρίς να απαιτείται κάποια προηγούμενη προειδοποίηση. Οι ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο της επιχείρησης. Σε εργοδότες που αρνούνται να υπακούσουν στις οδηγίες του ελέγχου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Το ΣΕΠΕ έχει ως κύρια αρμοδιότητα την επίβλεψη της τήρησης και της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα ελέγχει αν εφαρμόζονται από τους επιχειρηματίες

 • Νόμιμες / συμφωνηθείσες αμοιβές και παροχές
 • Παράνομη – αδήλωτη απασχόληση
 • Όροι και συνθήκες εργασίας
 • Ασφάλεια απασχολούμενων
 • Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων
 • Συμφωνία με όρους συλλογικών συμβάσεων
 • Ίση μεταχείριση απασχολουμένων
 • Νομιμότητα εργασίας αλλοδαπών
 • Ειδικοί όροι απασχόλησης ειδικών κατηγοριών

Σε ενδεχόμενο έλεγχο οι επιθεωρητές δύνανται να ελέγξουν:

 • Γνωστοποίηση όρων της σύμβασης εργασίας
 • Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας
 • Βιβλίο αδειών για το τρέχον έτος – Ε11 - (αιτήσεις αδείας)
 • Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας – αποδείξεις πληρωμής - Αποδεικτικά τραπεζικής εξόφλησης
 • Βιβλίο υπερωριών
 • Βεβαίωση Τεχνικού Ασφαλείας - ιατρού εργασίας
 • Έναρξη ΙΚΑ
 • Βιβλίο δρομολογίων, αν υπάρχουν επαγγελματικά οχήματα
 • Συμβάσεις
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας

Παραβιάσεις Νομοθεσίας

Εφόσον διαπιστωθεί παράβιαση της εργατικής νομοθεσίας, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, είτε χορηγείται εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση, είτε επιβάλλονται διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις. Σε περιπτώσεις παραβίασης ασφαλιστικής νομοθεσίας ενημερώνεται ο ασφαλιστικός πάροχος. Σε περιπτώσεις που πλήττονται σοβαρά τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της δήλωσης

Σύζυγοι

Για τους γάμους που έγιναν την περίοδο του 2017 και στις περιπτώσεις που υπογράφτηκε σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και 31-12-2017, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την υποβολή της κοινής δήλωσης.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης σχέσης θα πρέπει να ενημερωθεί το Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Από κοινού θα υποβληθούν και φέτος οι δηλώσεις συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση, χωρίς την προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού.

Σε περίπτωση θανάτου του ενός αφού δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ., ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει την δήλωσή του ηλεκτρονικά ενώ για τον αποβιώσαντα, την υποβάλλουν χειρόγραφα οι κληρονόμοι του στη Δ.Ο.Υ.

Δωρεάν παραχώρηση σπιτιού σε τέκνα

Σε περίπτωση που έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση σπιτιού (έως 200 τ.μ.) από γονείς σε παιδιά είτε από παιδιά σε γονείς εκείνος που διαμένει δωρεάν δεν θεωρείται φιλοξενούμενος. Επομένως, πρέπει να το δηλώσει στη δήλωσή του, ενώ αντίστοιχα το σπίτι που αναγράφεται ως δωρεάν παραχωρημένο, δηλώνεται στο Ε2 εκείνου που το παραχωρεί. 

Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση ενώ είναι άνω των 18

Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση όσοι είναι άνεργοι ή στρατιώτες ηλικίας άνω των 18 και πέρυσι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο ούτε εισοδήματα και φιλοξενούνται.

Επίσης, όσοι είναι φοιτητές έως 25 ετών και πέρυσι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο ούτε εισοδήματα.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Όσον αφορά στα ενοίκια που ο ιδιοκτήτης δεν κατάφερε να εισπράξει κατά τη διάρκεια του 2017 θα πρέπει να δηλωθούν στα Ε1 και Ε2. Για να μην φορολογηθούν θα πρέπει να εκδώσουν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης εις βάρος του μισθωτή, διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή  να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Σκάφη σε ακινησία

Με βάση το ισχύον καθεστώς αναγνωρίζεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής. Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής χρόνος ακινησίας. Μόνο με την συνυποβολή της βεβαίωσης αυτής δεν υπολογίζεται η επιβάρυνση των τεκμηρίων στα σκάφη σε ακινησία.

Για ραντεβού καλέστε σήμερα στο 28210 28292

Δείτε επίσης:

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει,

Φορολογικές δηλώσεις 2018,

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης