Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

GDPR: Ποιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή


85aadaca283c0bffcfc6cd3661ef4aba

Έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός που αφορά την προστασία και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αφορά ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δεδομένα πελατών, συνεργατών, εργαζομένων αλλά και οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα προστασίας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, επιχειρήσεις που χειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό και κρίνεται απαραίτητο να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Ευαίσθητα θεωρούνται τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην φυλετική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, την υγεία, την ερωτική ζωή, σε ποινικά θέματα και γενικότερα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και στιγματισμό. Ιδιαίτερα αυστηρός είναι επίσης ο κανονισμός σε δεδομένα που αφορούν ανήλικους.

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Υπηρεσίες υγείας (ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές)

Υπηρεσίες φιλοξενίας / μετακινήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία)

Υπηρεσίες εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, φροντιστήρια, σχολεία)

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (λογιστικά γραφεία, ασφαλιστικά γραφεία, τράπεζες)

 

Σε ποια δεδομένα να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή

Δεδομένα φυσικών προσώπων που προέρχονται από

 • Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα
 • Συμβάσεις με εργαζομένους
 • Κάμερες ασφάλειας
 • Συμφωνίες με προμηθευτές ή πελάτες

Τι πρέπει να κάνουν;

 • Να υλοποιήσουν πολιτικές ασφάλειας των δεδομένων αλλά και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό για την σωστή χρήση.
 • Να τηρούν αρχείο επεξεργασίας στο οποίο να αναφέρεται όλη η ροή των δεδομένων, πώς παραλαμβάνονται, ποιοι τα χειρίζονται με ποιον τρόπο, πώς αποθηκεύονται κτλ.
 • Να ενημερώνουν το φυσικό πρόσωπο σχετικά με τα στοιχεία που θα συλλέξουν, τις πιθανές επεξεργασίες και για πόσο καιρό θα τα διαφυλάξουν.
 • Να λαμβάνουν τη συναίνεση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου για τις ενέργειες αυτές.
 • Να διατηρούν σε αρχείο τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είναι συμμορφωμένοι στον Κανονισμό.

Πρόστιμα

Αν διαπιστωθούν παραβιάσεις ή μη απόδειξη συμμόρφωσης, επιβάλλονται βαρύτατα πρόστιμα. Συνοπτικά, επιβάλλονται κυρώσεις ύψους έως 4% του τζίρου ή €20 εκατομμύρια, αν διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρόστιμο ύψους 2% του τζίρου στην περίπτωση που τα αρχεία δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό, ή δεν ενημερωθούν η Αρχή και το φυσικό πρόσωπο για παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

law prostimo

Οι κατά τόπους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιούν τόσο προγραμματισμένους όσο και εκτάκτους ελέγχους, κατόπιν επωνύμων ή ανωνύμων καταγγελιών. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, χώρους εκμετάλλευσης και γενικότερα σε κάθε χώρο που απασχολούνται εργαζόμενοι. Η επιθεώρηση διενεργείται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα χωρίς να απαιτείται κάποια προηγούμενη προειδοποίηση. Οι ελεγκτές έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο της επιχείρησης. Σε εργοδότες που αρνούνται να υπακούσουν στις οδηγίες του ελέγχου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Το ΣΕΠΕ έχει ως κύρια αρμοδιότητα την επίβλεψη της τήρησης και της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

Πιο συγκεκριμένα ελέγχει αν εφαρμόζονται από τους επιχειρηματίες

 • Νόμιμες / συμφωνηθείσες αμοιβές και παροχές
 • Παράνομη – αδήλωτη απασχόληση
 • Όροι και συνθήκες εργασίας
 • Ασφάλεια απασχολούμενων
 • Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων
 • Συμφωνία με όρους συλλογικών συμβάσεων
 • Ίση μεταχείριση απασχολουμένων
 • Νομιμότητα εργασίας αλλοδαπών
 • Ειδικοί όροι απασχόλησης ειδικών κατηγοριών

Σε ενδεχόμενο έλεγχο οι επιθεωρητές δύνανται να ελέγξουν:

 • Γνωστοποίηση όρων της σύμβασης εργασίας
 • Πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας
 • Βιβλίο αδειών για το τρέχον έτος – Ε11 - (αιτήσεις αδείας)
 • Εκκαθαριστικά μισθοδοσίας – αποδείξεις πληρωμής - Αποδεικτικά τραπεζικής εξόφλησης
 • Βιβλίο υπερωριών
 • Βεβαίωση Τεχνικού Ασφαλείας - ιατρού εργασίας
 • Έναρξη ΙΚΑ
 • Βιβλίο δρομολογίων, αν υπάρχουν επαγγελματικά οχήματα
 • Συμβάσεις
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας

Παραβιάσεις Νομοθεσίας

Εφόσον διαπιστωθεί παράβιαση της εργατικής νομοθεσίας, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, είτε χορηγείται εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωση, είτε επιβάλλονται διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις. Σε περιπτώσεις παραβίασης ασφαλιστικής νομοθεσίας ενημερώνεται ο ασφαλιστικός πάροχος. Σε περιπτώσεις που πλήττονται σοβαρά τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της δήλωσης

Σύζυγοι

Για τους γάμους που έγιναν την περίοδο του 2017 και στις περιπτώσεις που υπογράφτηκε σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και 31-12-2017, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την υποβολή της κοινής δήλωσης.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης σχέσης θα πρέπει να ενημερωθεί το Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Από κοινού θα υποβληθούν και φέτος οι δηλώσεις συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση, χωρίς την προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού.

Σε περίπτωση θανάτου του ενός αφού δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ., ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει την δήλωσή του ηλεκτρονικά ενώ για τον αποβιώσαντα, την υποβάλλουν χειρόγραφα οι κληρονόμοι του στη Δ.Ο.Υ.

Δωρεάν παραχώρηση σπιτιού σε τέκνα

Σε περίπτωση που έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση σπιτιού (έως 200 τ.μ.) από γονείς σε παιδιά είτε από παιδιά σε γονείς εκείνος που διαμένει δωρεάν δεν θεωρείται φιλοξενούμενος. Επομένως, πρέπει να το δηλώσει στη δήλωσή του, ενώ αντίστοιχα το σπίτι που αναγράφεται ως δωρεάν παραχωρημένο, δηλώνεται στο Ε2 εκείνου που το παραχωρεί. 

Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση ενώ είναι άνω των 18

Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση όσοι είναι άνεργοι ή στρατιώτες ηλικίας άνω των 18 και πέρυσι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο ούτε εισοδήματα και φιλοξενούνται.

Επίσης, όσοι είναι φοιτητές έως 25 ετών και πέρυσι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο ούτε εισοδήματα.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Όσον αφορά στα ενοίκια που ο ιδιοκτήτης δεν κατάφερε να εισπράξει κατά τη διάρκεια του 2017 θα πρέπει να δηλωθούν στα Ε1 και Ε2. Για να μην φορολογηθούν θα πρέπει να εκδώσουν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης εις βάρος του μισθωτή, διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή  να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Σκάφη σε ακινησία

Με βάση το ισχύον καθεστώς αναγνωρίζεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής. Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής χρόνος ακινησίας. Μόνο με την συνυποβολή της βεβαίωσης αυτής δεν υπολογίζεται η επιβάρυνση των τεκμηρίων στα σκάφη σε ακινησία.

Για ραντεβού καλέστε σήμερα στο 28210 28292

Δείτε επίσης:

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει,

Φορολογικές δηλώσεις 2018,

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης

dilosis 2017 000

Δικαιολογητικά αγοράς/ πώλησης

 • ακινήτων
 • οχημάτων (αυτοκίνητα, σκάφη κτλ)
 • επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων, μετοχών
 • ανέγερσης οικοδομών

Δικαιολογητικά για μεταβιβάσεις ακινήτων, τίτλων, οχημάτων

Βεβαίωση αποπληρωμής δανείων

Δικαιολογητικά δωρεών, γονικών παροχών

Βεβαίωση τράπεζας για συνάλλαγμα εξωτερικού, εμβάσματα

 

Αυτά αποτελούν τα συνηθέστερα δικαιολογητικά, για οτιδήποτε δεν εμφανίζεται αυτόματα λαμβάνετε ενημέρωση ανά περίπτωση.

 

Για ραντεβού τηλεφωνήστε σήμερα στο 28210 28292

Δείτε επίσης: Φορολογικές δηλώσεις 2018

Πρόσθετες διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Φόρου Διαμονής

α) Ο συγκεκριμένος φόρος επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση, επομένως στην περίπτωση που στο ίδιο δωμάτιο συνοικούν περισσότερα από ένα άτομα, ο φόρος βαραίνει τον έναν εξ αυτών.

β) Σε περιπτώσεις ημιδιαμονής, ο φόρος διαμονής επιβάλλεται εις ολόκληρον στον διαμένοντα. Σε περίπτωση που το δωμάτιο χρησιμοποιηθεί εκ νέου από άλλον διαμένοντα την ίδια μέρα, επιβάλλεται εκ νέου φόρος διαμονής. Πρόσθετος φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση παράτασης της χρήσης του δωματίου για λίγες ώρες (late check out). Σε περίπτωση παράτασης της χρήσης στην οποία όμως υπάρχει χρέωση μιας ακόμα ημέρας εξυπακούεται ότι η εν λόγω παραμονή επιβαρύνεται με φόρο διαμονής.

γ) Σε περίπτωση ακύρωσης του συνόλου ή μέρους της κράτησης ο φόρος διαμονής επιβάλλεται μόνο εφόσον έγινε άφιξη (check in) και μόνο για τις πραγματικές ήμερες που διέμεινε, ανεξάρτητα από τις ημέρες που έχει κάνει κράτηση. Επομένως, ανεξαρτήτως της πολιτικής ακύρωσης της εκάστοτε τουριστικής μονάδας και ανεξάρτητα αν έχει γίνει χρέωση ή επιστροφή χρημάτων, φόρος διαμονής επιβάλλεται μόνο για τις μέρες από την άφιξη (check in) έως την αναχώρηση (check out).

δ) Σε περίπτωση διάθεσης κατοικίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (τύπου airbnb), οι διαχειριστές δεν θα πρέπει να αποδίδουν φόρο διαμονής, όταν οι εν λόγω βραχυχρόνιες μισθώσεις θεωρούνται αστικές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ένας συνοπτικός οδηγός για το νέο φόρο διαμονής που θα ισχύσει από 1/1 του 2018