Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Με τον Νόμο 4093/2012 αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης συναλλαγών συνδυαστικά μεταξύ επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 

Περισσότερα

Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών Χωρίς Πρόσθετο Βιβλίο

Με τον Νόμο 4093/2012 αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης συναλλαγών συνδυαστικά μεταξύ επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 

Περισσότερα

Ελεύθεροι Επαγγελματίες χωρίς Πρόσθετο Βιβλίο

Με τον Νόμο 4093/2012 αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης συναλλαγών συνδυαστικά μεταξύ επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 

Περισσότερα

Γιατροί - Οδοντίατροι

 

 

Με τον Νόμο 4093/2012 αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης συναλλαγών συνδυαστικά μεταξύ επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 

Περισσότερα

Χώροι Διαμονής ή Φιλοξενίας

Με τον Νόμο 4093/2012 αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης συναλλαγών συνδυαστικά μεταξύ επιτηδευματιών, νομικών προσώπων και ιδιωτών.

 

Περισσότερα