Απογραφικό Δελτίο Εργαζομένου

Προκειμένου να κάνουμε ευκολότερη και πιο γρήγορη την διαδικασία συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχείων για την Μισθοδοσία των Εργαζομένων, τόσο για την εξυπηρέτηση των Εργοδοτών όσο και των Εργαζομένων, δημιουργήσαμε αυτή την φόρμα όπου μπορεί ο εργαζόμενος να εισέρχεται, να συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν την μισθοδοσία του.

Ο Εργαζόμενος συμπληρώνει την φόρμα και έπειτα τον ειδοποιούμε εμείς προκειμένου να προσέλθει στο γραφείο μας, να ενημερωθεί για την σύμβασή του και για τις μισθοδοτικές και εργασιακές του συνθήκες, και να υπογράψει τα απαραίτητα από τον Νόμο έγγραφα.

Επισημαίνουμε ότι καταχωρείτε τα στοιχεία σας με δική σας ευθύνη, για την εγκυρότητα των οποίων δεσμεύεστε, και το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή ή κλοπή των στοιχείων που θα συμπληρώσετε.

Στοιχεία Εργοδότη

Βασικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Ταυτότητας

Εργασιακά & Μισθοδοτικά

Ημέρα Σπαστό Ωράριο Εύρος Εργασίας Σύνολο Ωρών
Ωράριο: εώς : 0 ώρες
Ωράριο: εώς : 0 ώρες
Ωράριο: εώς : 0 ώρες
Ωράριο: εώς : 0 ώρες
Ωράριο: εώς : 0 ώρες
Ωράριο: εώς : 0 ώρες
Ωράριο: εώς : 0 ώρες