Ενάρξεις Εταιρειών

εργαζόμενοι που συζητάνε στο τραπέζι

Οι ενάρξεις εταιρειών είναι μια διαδικασία που απαιτεί σωστό σχεδιασμό και καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη τον κλάδο της λογιστικής. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά

Θέλετε να ιδρύσετε τη δική σας επιχείρηση και σχεδιάζετε να προχωρήσετε σε έναρξη ατομικής επιχείρησης; Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και η πιο απλή μορφή επιχείρησης στον κόσμο! Είναι η μορφή επιχείρησης που προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Η ατομική επιχείρηση είναι μια νομική μορφή μικρών επιχειρήσεων. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και διαχειριστής που αυτό σημαίνει αυτομάτως, πως έχει όλη την ευθύνη των αποφάσεων και των συνεπειών τους. Προτού προχωρήσετε στην έναρξη της ατομικής σας επιχείρησης χρειάζεται πρώτα να δείτε, αν η συγκεκριμένη νομική μορφή επιχείρησης σας καλύπτει. Για την ίδρυση της ατομικής σας επιχείρησης δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης και επιπλέον το κόστος σύστασης είναι χαμηλό και «φιλικό» προς το νέο επιχειρηματία.

Το γραφείο μας με εμπειρία στις ενάρξεις εταιρειών στηρίζει έμπρακτα την απόφασή σας να δραστηριοποιηθείτε σε όποιον τομέα σας ενδιαφέρει και να κάνετε έναρξη οποιαδήποτε επιχείρησης, ατομικής και μη. Παρέχοντας σας λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε για τις υφιστάμενες μορφές επιχειρήσεων για να καταλήξετε στην πιο συμφέρουσα επιλογή ανάλογα τις ανάγκες σας. Αν ενδιαφέρεστε για υπηρεσίες έναρξης επιχειρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε, να σας συμβουλέψουμε και να σας βοηθήσουμε να δραστηριοποιηθείτε με επιτυχία στον τομέα που επιθυμείτε!

Θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας και να σας λύσουμε
οποιαδήποτε απορία σχετικά με φορολογικά θέματα.