Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

εργαζόμενοι σε να κάνουν λογιστικές πράξεις

Ένας επαγγελματίας που είναι ενεργός ή σκέφτεται να κάνει έναρξη μιας οποιασδήποτε νομικής μορφής επιχείρησης, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι βασικό του μέλημα είναι η σωστή οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων. Τα λογιστικά βιβλία αποτελούν συνήθως μια επίπονη διαδικασία για τους επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό, η τήρηση λογιστικών βιβλίων, αλλά και η γενικότερη λογιστική παρακολούθηση είναι καλό να αναλαμβάνεται από ένα επαγγελματικό λογιστικό γραφείο με εμπειρία και γνώση στο λογιστικό και φορολογικό τομέα.

Αναλυτικά

Τα λογιστικά βιβλία της κάθε επιχείρησης υποχρεούται από το νόμο να είναι ενημερωμένα σύμφωνα με τα έσοδα και τα έξοδα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου για τα βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφικά). Για τα βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) η προθεσμία είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικών βιβλίων είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), καθώς και οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, που κατά την  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ο κύκλος εργασιών τους σε ετήσια βάση υπερέβη το 1.500.000€. Υπόχρεοι τήρησης απλογραφικών βιβλίων είναι οι λοιπές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις, που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, ο κύκλος εργασιών τους σε ετήσια βάση, δεν υπερέβη το 1.500.000€, με εξαίρεση τον πρατηριούχο υγρών καυσίμων και τον έμπορο πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία όταν ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερβεί τα 8.000.000€.

Η τήρηση λογιστικών βιβλίων απαιτεί έντυπα καθαρά, τακτοποιημένα και οργανωμένα κατά ημερομηνία. Σε έναν φορολογικό έλεγχο ζητάνε πάντα τα τιμολόγια να είναι ανά ημερομηνία και έτσι θα γλιτώσετε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια. Μια καλή και νοικοκυρεμένη εικόνα σίγουρα δείχνει στις φορολογικές αρχές έναν συνετό επαγγελματία.

Τα εξειδικευμένα στελέχη του λογιστικού μας γραφείου, με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν, θα αναλάβουν εξ’ολοκλήρου την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων, αλλά και την οργάνωση της επιχείρησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση λογιστικών βιβλίων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! 

Θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας και να σας λύσουμε
οποιαδήποτε απορία σχετικά με φορολογικά θέματα.