Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

Προφίλ

Το Λογιστικό γραφείο ιδρύθηκε το 1991. Είναι επανδρωμένο με πτυχιούχους λογιστές και οικονομολόγους, που εκπαιδεύονται διαρκώς και ενημερώνονται από τις συνεχείς μεταβολές της Νομοθεσίας, καλύπτοντας άμεσα, κάθε ερώτηση, κάθε ανάγκη και όποιο ζήτημα προκύψει σε Μικρές και Μεγάλες επιχειρήσεις. Σε τακτά διαστήματα αποστέλλονται αναφορές για τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, τους επικείμενους φόρους συνοδευόμενα με συμπεράσματα και υποδείξεις.

Κάθε επιχείρηση έχει καθημερινά στη διάθεσή της ομάδα στελεχών, καλύπτοντας ακόμα και τις ανάγκες εξωτερικής εξυπηρέτησης για παραλαβή εγγράφων προς καταχώρηση, οργάνωση του αρχείου της επιχείρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών σε Υπηρεσίες. Εξασφαλίζεται η ανάκτηση κάθε εγγράφου από το ιστορικό της επιχείρησης και αποστέλλεται με e-mail ή με κάθε πρόσφορο μέσο μηνιαία ενημέρωση ή για όλες τις οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Το Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες για Επιχειρήσεις και Πολίτες:

 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε.
 • Συστάσεις - Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Β΄και Γ΄ του Κ.Β.Σ.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού Λογιστηρίου
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και όλων των απαιτούμενων Δηλώσεων
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας-Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτή (Ο.Α.Ε.Δ., Σ.ΕΠ.Ε κ.λπ.)
 • Σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. μέσω Internet
 • Μηνιαίος έλεγχος χρεών σε Δ.Ο.Υ.- υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθμίσεις
 • Παρακολούθηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και ενημέρωση με newsletter
 • Ηλεκτρονική ψηφιοποίηση και διαφύλαξη εγγράφων
 • Στοιχεία Αναζήτησης: Μισθοδοσια, Φορολογικη Δηλωση, Συνταξεις, ΦΠΑ, Γονικές Παροχές.

Στο Λογιστικό Γραφείο ''Αντωνακάκης Βασίλειος'' αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού. Ως ο πολυτιμότερος πόρος, το γραφείο μας επενδύει σημαντικά για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση είναι αυτοσκοπός για το γραφείο μας και για τους εργαζομένους.

Το λογιστικό μας γραφείο, καινοτομεί στα Χανιά καθώς είναι πιστοποιημένο με ISO2002 και HACCP, παρέχοντας στους πελάτες του την πιστοποιημένη ποιότητα εργασιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών του γραφείου μας.