Οι 10 Βασικές διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ 2014

enfia

1. Ο ΕΝΦΙΑ καθιερώνεται ως νέος φόρος ακινήτων με έναρξη το ημερολογιακό έτος 2014 και αντικαθιστά το «χαράτσι» της ΔΕΗ και το ΕΤΑΚ. 2. Φορολογείται η αντικειμενική αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχής τους οι ιδιοκτήτες -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- την 1/1/2014. 3. Στις περιπτώσεις επικαρπίας και ψιλής κυριότητας υπάρχει φορολόγηση ανάλογα με τα […]