Οι 10 Βασικές διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ 2014

Facebook
Twitter
LinkedIn

enfia

1. Ο ΕΝΦΙΑ καθιερώνεται ως νέος φόρος ακινήτων με έναρξη το ημερολογιακό έτος 2014 και αντικαθιστά το «χαράτσι» της ΔΕΗ και το ΕΤΑΚ.

2. Φορολογείται η αντικειμενική αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχής τους οι ιδιοκτήτες -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- την 1/1/2014.

3. Στις περιπτώσεις επικαρπίας και ψιλής κυριότητας υπάρχει φορολόγηση ανάλογα με τα ποσοστά που κατέχει ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος.

4. Ο φόρος, για πρώτη φορά, επιβαρύνει όλα τα ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων και των αγροτεμαχίων) ανεξάρτητα με την ηλεκτροδότηση, τη χρήση, την εκμετάλλευση ή τα έσοδα που αποφέρουν.

5. Από τον ΕΝΦΙΑ απαλλάσσονται (εκτός κάποιων ειδικών κατηγοριών) τα κτίσματα που προορίζονται αποκλειστικά για αγροτική χρήση (στάβλοι, στάνες, θερμοκήπια κτλ).

6. Ο ΕΝΦΙΑ διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό. Κύριο φόρο πληρώνουν όλοι οι ιδιοκτήτες οποιουδήποτε ακινήτου ενώ συμπληρωματικό φόρο επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες που η αντικειμενική αξία της περιουσίας τους ξεπερνά τα 300.000€.

7. Από Παρασκευή 1/8/2014 βρίσκονται στον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε φορολογούμενου, χωρίς να προβλέπεται η ταχυδρόμηση τους, αφενός ο πίνακας με τα ακίνητα και τις αξίες υπολογισμού και αφετέρου η ταυτότητα πληρωμής με το συνολικό ποσό και τις δόσεις.

8. Ο ΕΝΦΙΑ πληρώνεται σε 5 μηνιαίες ισόποσες και άτοκες δόσεις. Η πρώτη δόση λήγει την Παρασκευή 29/8/2014. Δεν προβλέπεται έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή. Για τις συζύγους υπάρχει ξεχωριστό εκκαθαριστικό και ταυτότητα πληρωμής. Συνιστούμε οι γυναίκες σύζυγοι, εφόσον δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει κλειδάριθμο, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής χρήστη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και κατόπιν να παραλάβουν αυτοπροσώπως με την αστυνομική ταυτότητα τους ή με εξουσιοδότηση από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ το έντυπο που αναγράφει τον κλειδάριθμο.

9.Για τα οικόπεδα οι βασικοί συντελεστές για τον προσδιορισμό του φόρου είναι η έκτασή τους, η τιμή ζώνης και ο συντελεστής δόμησης της περιοχής που βρίσκονται. Οι κατοικίες έχουν βασικό φόρο που κυμαίνεται από 2 έως 13€ ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με τη τιμή ζώνης της περιοχής που βρίσκονται και ο επιβαλλόμενος φόρος διαμορφώνεται κυρίως με την παλαιότητα, τον όροφο, τις προσόψεις και τους βοηθητικούς χώρους. Στα αγροτεμάχια ο φόρος που επιβάλλεται είναι 1 € ανά στέμμα που αυξάνεται κυρίως με την θέση, την χρήση, την άρδευση και τη δυνατότητα δόμησης.

10.Εφόσον στον πίνακα των ακινήτων διαπιστωθούν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης μέχρι την 30/11/2014. Η σωστή απεικόνιση και η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ είναι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση κάθε συμβολαιογραφικής πράξης στο άμεσο μέλλον (έκδοση φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ).

 

 

 

Σχετικά Άρθρα