Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μετά την ψήφιση του νόμου 4110/2013 (23/01/2013)

Καθιερώνεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια αντί για 8 που ήταν παλαιότερα, με ανώτερο συντελεστή 42% για εισοδήματα πάνω από 42.000€ (με συντελεστή 45% για εισοδήματα πάνω από 100.000€) η οποία έχει ως εξής: