Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μετά την ψήφιση του νόμου 4110/2013 (23/01/2013)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Καθιερώνεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια αντί για 8 που ήταν παλαιότερα, με ανώτερο συντελεστή 42% για εισοδήματα πάνω από 42.000€ (με συντελεστή 45% για εισοδήματα πάνω από 100.000€) η οποία έχει ως εξής:

 

                           Μισθωτοί – Συνταξιούχοι

Α. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

1. Καθιερώνεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια αντί για 8 που ήταν παλαιότερα, με ανώτερο συντελεστή 42% για εισοδήματα πάνω από 42.000€ (με συντελεστή 45% για εισοδήματα πάνω από 100.000€) η οποία έχει ως εξής:

 

Κλιμάκια εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου (ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

     

 

2. Προβλέπεται μείωση από το φόρο που προκύπτει από την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Κλιμάκιο Εισοδήματος

(ευρώ)

Μείωση

(ευρώ)

Σημείωση /Προϋπόθεση

21.000

2.100

Εφόσον ο φόρος<2.100  τότε η Μείωση = Ποσό του φόρου

>=21.001

100€/1.000€ εισοδήματος με ανώτατο όριο αλλά όχι να ξεπερνάει τα 2.100

 

 

 

Αναλυτικότερα:

Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ προβλέπεται μείωση κατά δύο χιλιάδες και εκατό (2,100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων και εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (21.000) το ποσό μείωσης υπολογίζεται σε  εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ

3.  Φορολογία Αξιωματικών –Ναυτικών.

Αυξάνεται η φορολογία για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού:

           ·         Προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 15% (από 6%) για τους αξιωματικούς.

     ·         Προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 10% (από 3%) για το κατώτερο πλήρωμα. 

 

Β. Γενικά.

1. Καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου, ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατ’ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αν καταβάλλονται ελεύθερα φόρου. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς φόρος.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

2. Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα κ.λπ.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

3. Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000 € για άγαμους &  5.000 € για έγγαμους) για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή εισόδημα λόγω κατοχής ή χρήσης τεκμηρίων (αυτοκίνητο Ι.Χ.-οικία ιδιόκτητη ή ενοικιασμένη κλπ..)  

 Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά

4. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2013 (από 31/12/2012) η προθεσμία για την αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα ήδη υφιστάμενα κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης κ.λπ.).

5. Παραμένει σε ισχύ το καθεστώς συλλογής των αποδείξεων μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα έως και 42.000€ οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν το 25% του ετησίου εισοδήματός τους με αποδείξεις ,προκειμένου να τύχουν της μείωσης του φόρου.

Όσοι έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 42.000€ θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις μόνο μέχρι 10.500€ (42.000 Χ 25%). Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις θα έχουν προσαύξηση του φόρου κατά 22% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ των αποδείξεων που προσκόμισαν και αυτών που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι στις αποδείξεις θα υπολογίζονται από φέτος και οι αποδείξεις διδάκτρων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών κ.λπ., καθώς και οι αποδείξεις από το εξωτερικό (αναγνωρίζονται και οι δαπάνες για λήψη υπηρεσιών και αγορά αγαθών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως για τους κατοίκους εξωτερικού.)

6. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 € ή 9.000 € (για τους νέους και συνταξιούχους).

7. Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο, μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους για τις δαπάνες των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, των εξόδων διατροφής, δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγίες, εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος και μέχρι 3.000 €,

8. Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια (πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογούμενου (2.000 € για το Α΄ τέκνο, 4.000 € για το Β΄ τέκνο, 7.000 € για το Γ΄ τέκνο κ.λπ.)

9. Σε αντικατάσταση των φοροαπαλλαγών για τα παιδιά, θα χορηγούνται ειδικά επιδόματα στήριξης τέκνων,  με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα: Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) έως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) με 6.001 έως 12.000 ευρώ θα λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (γ) από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο το 1/3 του επιδόματος. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: 40 ευρώ το μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ για δύο τέκνα, 130 ευρώ για τρία τέκνα και 180 ευρώ για τέσσερα τέκνα. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ.

 

10. Καταργείται η μείωση φόρου των 60 € για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.

11. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο (μέχρι πρότινος υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπήρχε μόνο εφόσον το εισόδημα ξεπερνούσε τα 3.000€). Επίσης καθιερώνεται πάγια το χρονικό διάστημα για την υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά από 1/2 μέχρι 30/6 του οικείου οικονομικού έτους.

 Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

12. Προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% για διατροφή που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

 

Γ. Εισοδήματα από άλλες πηγές που είναι πιθανόν να ενδιαφέρουν του μισθωτούς και συνταξιούχους.

1.Εισοδήματα από ακίνητα

Καθιερώνεται νέα κλίμακα για τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες, τα οποία εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

κλιμάκιο

Φορολογικός

Φόρος

Σύνολο

εισοδήματος

συντελεστής

κλιμακίου

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

%

(ευρώ)

(ευρώ)

Κλιμάκιο

12.000

10%

1.200

12.000

1.200

Υπερβάλλον

33%

     

 

2.  Μεταβίβαση ακινήτων με πώληση

1. Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (αυτοτελής φορολόγηση)

Ο φόρος υπεραξίας 20% επιβάλλεται μετά την 01/01/2013 στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου. Η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται αποπληθωρισμένη μειούμενη ανάλογα με βάση τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου (που κυμαίνεται από 0,90 έως 0,60). Το απόσπασμα του νόμου: “…στο άρθρο 5 “Κέρδη από μεταβιβάσεις ακινήτων”, σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 33 του ΚΦΕ και προβλέπεται ότι επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία, μετά την 1.1.2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, ο μεταβιβάζων υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του ανεξάρτητα από την μεταγραφή της”

Σημείωση:

Καταργείται η διάταξη που προβλέπει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτή, στην περίπτωση που δεν καταβάλλει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου να ζητήσει με αίτησή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και την είσπραξή του από τη ΔΟΥ.

 

3. Τόκοι καταθέσεων.

1. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. στο 15% (από 10%), για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 01/01/2013 και μετά. Επίσης σε 15% ορίζεται και ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που προκύπτουν από τίτλους  από την 01/01/2013 και μετά, ακόμα και αν προέρχονται από τίτλους που έχουν ανανεωθεί.

2. Ρυθμίζεται και νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που έχει  φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους (από τον επόμενο μήνα που προέβλεπε η Πολ. 1180/2008), όταν οι τόκοι παραμένουν στην αλλοδαπή και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. Επίσης προβλέπεται η έκπτωση του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

3. Καταργείται η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τις ημεδαπές και αλλοδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους από τόκους καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. οι οποίες φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζόμενου του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα εισοδήματα αυτά.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

4. Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης για τους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή στο 20% (από 40%) όταν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και στο 33% (από 40%) όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.

Ισχύει για τόκους ή εισοδήματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 01/01/2013 και μετά.

 

4. Μετοχές ανωνύμων εταιρειών.

1. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% (από 5%) για την μεταβίβαση μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Σημειώνεται ότι:

α) Ο συντελεστής 20% επιβάλλεται όχι στην πραγματική αξία πώλησης που επιβαλλόταν μέχρι τώρα, αλλά στην υπεραξία (κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών – κόστος απόκτησης).

β) Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο και για τις ΟΕ, ΕΕ, κλπ. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογούνται αυτοτελώς) ενώ για τα νομικά πρόσωπα( Α.Ε, ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε κλπ. ) το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπου από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε.

Ισχύει για τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών οι οποίες αποκτώνται από την 01/07//2013 και μετά.

2. Ως εισόδημα από κινητές αξίες θεωρείται αυτό που προκύπτει από αποδόσεις συμβάσεων ή πράξεων παραγώγων όταν οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στην περίπτωση αυτή όπως (εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή ΟΣΕΚΑ ή πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα).

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

7. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. οι οποίες αποκτώνται από 1/7/2013 και μετά.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του κέρδους λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ.Α. μειωμένη με το κόστος απόκτησης (μέση τιμή απόκτησης αυτών). Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών και αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση στο Δημόσιο από την Ε.Χ.Α.Ε. μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού διμήνου για τις πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα σε κάθε δίμηνο. Για τον δικαιούχο φυσικό πρόσωπο εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογείται αυτοτελώς) αντί της φορολόγησης βάσει των γενικών διατάξεων

8. Προβλέπεται ότι ο φόρος συναλλαγών (2) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο εξακολουθεί να επιβάλλεται για μετοχές που αποκτώνται από την 01/07/2013 παράλληλα με την φορολόγηση αυτών με 20% στα κέρδη από την πώλησή των.

 

5. Δαπάνες που μειώνουν το τελικό ποσό φόρου.

1. Προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% για διατροφή που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

2. Προβλέπεται 10% έκπτωση από τον φόρο για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

3. Προβλέπεται 10% έκπτωση από τον φόρο για τις αμοιβές αποκλειστικών νοσοκόμων.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

4. Προβλέπεται 10% έκπτωση από τον φόρο για δαπάνη αντικατάστασης μελών του σώματος με τεχνητά μέλη.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

5. Προβλέπεται 10% έκπτωση από τον φόρο για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης τέκνων με ειδικές ανάγκες.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

6.Προβλέπεται έκπτωση 10% από τον φόρο  για το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

7. Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 € για τον φορολογούμενο και τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι , θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

8. Ορίζεται ότι τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΑΕΙ κ.λπ. αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

Η επιμέλεια σύνταξης έγινε από την επιστημονική ομάδα του Λογιστικού Γραφείου ”Αντωνακάκης Βασίλειος”.

Σχετικά Άρθρα