Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

TAXISnet - Ανακοίνωση για την υποβολή του εντύπου Δ10

Κατά συνέπεια παρέλκει η υποχρέωση δήλωσης της κατάστασης με το έντυπο Δ10, μόνο για την κατηγορία υπόχρεου: ΠΟΛ.1082/2.6.2003 – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΑΦΔΣΣ ν.1809/1988, σε όσους δηλαδή θέλουν να δηλώσουν κατάσταση με τα στοιχεία που θα εκδίδονται και θα σημαίνονται μέσω των μηχανισμών σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).