Υπηρεσίες

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Λογιστικό γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες για Επιχειρήσεις και Πολίτες:

Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε.
Συστάσεις – Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων
Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Β΄και Γ΄ του Κ.Β.Σ.
Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού Λογιστηρίου
Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και όλων των απαιτούμενων Δηλώσεων
Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών
Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)
Υπολογισμός Μισθοδοσίας-Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτή (Ο.Α.Ε.Δ., Σ.ΕΠ.Ε κ.λπ.)
Σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. μέσω Internet
Μηνιαίος έλεγχος χρεών σε Δ.Ο.Υ.-υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθμίσεις
Παρακολούθηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη και ενημέρωση με newsletter
Ηλεκτρονική ψηφιοποίηση και διαφύλαξη εγγράφων

Στοιχεία Αναζήτησης: Μισθοδοσια, Φορολογικη Δηλωση, Συνταξεις, Φπα, Γονικες Παροχες

Σχετικά Άρθρα