Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μετά την ψήφιση του νόμου 4110/2013, για τα Νομικά Πρόσωπα.

Οι νέες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελ. επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2013 και εφεξής) αναλύονται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα: