Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της δήλωσης

Facebook
Twitter
LinkedIn

Σύζυγοι

Για τους γάμους που έγιναν την περίοδο του 2017 και στις περιπτώσεις που υπογράφτηκε σύμφωνο συμβίωσης μέχρι και 31-12-2017, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για την υποβολή της κοινής δήλωσης.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης σχέσης θα πρέπει να ενημερωθεί το Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Από κοινού θα υποβληθούν και φέτος οι δηλώσεις συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση, χωρίς την προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού.

Σε περίπτωση θανάτου του ενός αφού δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ., ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει την δήλωσή του ηλεκτρονικά ενώ για τον αποβιώσαντα, την υποβάλλουν χειρόγραφα οι κληρονόμοι του στη Δ.Ο.Υ.

Δωρεάν παραχώρηση σπιτιού σε τέκνα

Σε περίπτωση που έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση σπιτιού (έως 200 τ.μ.) από γονείς σε παιδιά είτε από παιδιά σε γονείς εκείνος που διαμένει δωρεάν δεν θεωρείται φιλοξενούμενος. Επομένως, πρέπει να το δηλώσει στη δήλωσή του, ενώ αντίστοιχα το σπίτι που αναγράφεται ως δωρεάν παραχωρημένο, δηλώνεται στο Ε2 εκείνου που το παραχωρεί. 

Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση ενώ είναι άνω των 18

Δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση όσοι είναι άνεργοι ή στρατιώτες ηλικίας άνω των 18 και πέρυσι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο ούτε εισοδήματα και φιλοξενούνται.

Επίσης, όσοι είναι φοιτητές έως 25 ετών και πέρυσι δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήριο ούτε εισοδήματα.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Όσον αφορά στα ενοίκια που ο ιδιοκτήτης δεν κατάφερε να εισπράξει κατά τη διάρκεια του 2017 θα πρέπει να δηλωθούν στα Ε1 και Ε2. Για να μην φορολογηθούν θα πρέπει να εκδώσουν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης εις βάρος του μισθωτή, διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή  να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Σκάφη σε ακινησία

Με βάση το ισχύον καθεστώς αναγνωρίζεται η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής. Μαζί με τη δήλωση πρέπει να συνυποβάλλεται βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής χρόνος ακινησίας. Μόνο με την συνυποβολή της βεβαίωσης αυτής δεν υπολογίζεται η επιβάρυνση των τεκμηρίων στα σκάφη σε ακινησία.

Για ραντεβού καλέστε σήμερα στο 28210 28292

Δείτε επίσης:

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει,

Φορολογικές δηλώσεις 2018,

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης

Σχετικά Άρθρα