Επιστρεπτέα Προκαταβολή – Αναμενόμενη ανάρτηση εκκαθαριστικών

Facebook
Twitter
LinkedIn

Με τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιήθηκαν οι αποφάσεις για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστεί παράταση της αποπληρωμής για τους δικαιούχους και επέκταση των δόσεων επιστροφής.

 

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις είναι:

 

  1. Ημερομηνία πρώτης δόσης. Παρατείνεται έως τέλος Ιουνίου 2022, η περίοδος χάριτος για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μετατίθεται την 29η Ιουλίου 2022,
  2. για κάθε κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ διαφορετική ταυτότητα οφειλής.
  3. Αυξάνονται οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης από εξήντα (60) σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες. Έκπτωση εφάπαξ καταβολής. Παρατείνεται αναλόγως και η προθεσμία για την εναλλακτική δυνατότητα της εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, έως και την 29η Ιουλίου 2022.
  4. Ποσοστά επιστροφής: Το ποσοστό επιστροφής, που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις διαφοροποιείται ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους:

 

α. Όσες έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019  συνοψίζονται σε 3 κατηγορίες:

 

  • 50% που αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων,

 

  • 33,3% εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70%, σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και που αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων και

 

  • 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων

 

β.  Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

 

  • 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30%, σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,
  • 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

 

 

 

 

5. Που αναρτώνται: ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές».

6. Κυρώσεις μη τήρησης των όρων: Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, θα επιβληθούν κυρώσεις και πρόστιμα σε επιχειρήσεις που έλαβαν ποσά επιστρεπτέας προκαταβολής σε περίπτωση, που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων. Θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης και

7. Διατήρηση δικαιολογητικών: Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση (διατηρούνται, είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων) για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, εφόσον ζητηθεί από σχετικό έλεγχο.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας. Θα χαρούμε να μιλήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε!

 

Σχετικά Άρθρα