Επιδότηση ρεύματος (Power Pass)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Power Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ενέργειας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 5 απλά βήματα, ενώ ταυτόχρονα ο χρήστης ενημερώνεται με μηνύματα για την πορεία της αίτησής του.

1.   Αφορά λογαριασμούς για το ηλεκτρικό ρεύμα:

α. Οικιακοί καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενο τιμολόγιο.

β. που εκδόθηκαν από τη 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022 και

γ. πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος.

2.  Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται:

Από τις συνολικές επιβαρύνσεις, που εμφανίζονται στους λογαριασμούς της παραπάνω περιόδου αφαιρούνται οι εκπτώσεις, που έχουν ήδη γίνει και για το υπόλοιπο ποσό υπολογίζεται ποσοστό επιδότησης 60% με ανώτατο όριο το ποσό των 600€.

3.  Δικαιούχος του Power Pass είναι κάθε πολίτης που:

α. είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος,

β. το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, δεν ξεπερνά τις 45.000 €, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 (όχι το 2021, που η υποβολή είναι σε εξέλιξη),

γ. διαθέτει ΑΦΜ, ο οποίος δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση, που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο και

δ. η συνολική αύξηση είναι μεγαλύτερη των 30 € στους λογαριασμούς ρεύματος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022.

4. Πότε υποβάλλεται η αίτηση

Μπείτε στην πλατφόρμα για να υποβάλετε την αίτησή σας, κάνοντας κλικ εδώ:

α. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την 30ή Ιουνίου. Τις πρώτες μέρες, οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, και αμέσως μετά θα είναι ανοιχτό για όλους τους δικαιούχους,

β.  Απαιτούνται οι κωδικοί στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και

γ. Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Σημειώσεις για τη διαδικασία της αίτησης

  1. Απαιτείται επιβεβαίωση των στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης)
  2. Ο πολίτης καλείται να επιλέξει, αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του,
  3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά, ο δικαιούχος μπορεί, είτε να τα επιβεβαιώσει, είτε να τα τροποποιήσει, μέσω της πλατφόρμας “Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass”,
  4. Στην ίδια σελίδα συμπληρώνονται το e-mail του, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος, όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός,
  5. Εφόσον η πλατφόρμα είναι ανοικτή,  θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.),
  6. Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση, τόσο για την κύρια κατοικία του, όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών, που φοιτούν στην Ελλάδα και
  7. Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, είναι απαραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2021.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με το Power Pass, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας. Θα χαρούμε να μιλήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε!

 

Σχετικά Άρθρα