Πιστοποίηση Υγειονομικής Εκπαίδευσης

Facebook
Twitter
LinkedIn

ygeionomikiekpaidefsiΜε την εφαρμογή της νέας υγειονομικής διάταξης Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) που αφορά τόσο την ίδρυση νέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όσο και την λειτουργία των υφιστάμενων προβλέπονται πλέον μια σειρά από νέα προαπαιτούμενα.

Ανάμεσα τους, το βασικότερο είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.


Mε βάση την ισχύουσα νομοθεσία  ΥΑ   14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007  πρέπει  να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά όλοι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά, για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής.


Από τα παραπάνω απορρέουν υποχρεώσεις και νομικές ευθύνες των επιχειρηματιών στις κάτωθι περιπτώσεις :

  • Κατά την αδειοδότηση  με τον έλεγχο των Εποπτών Δημόσιας Υγείας  των Δ/νσεων  Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών  Ενοτήτων.
  • Κατά τους έκτακτους ελέγχους των αρμόδιων ελεγκτικών  μηχανισμών  όπως οι  Επόπτες Δημόσιας Υγείας , οι επιθεωρητές   του ΕΦΕΤ, οι επιθεωρητές  των Δ/νσεων Κτηνιατρικής & Εμπορίου.
  • Κατά την ανάπτυξη συστημάτων αυτοελέγχου HACCP & ISO μιας και είναι βασικό προαπαιτούμενο αυτών .

 

Πλέον το πιστοποιητικό  εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το  αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα, είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο της αδειοδότησης  , και  η   έλλειψη του οποίου θα οδηγεί δίχως άλλο στην απόρριψη και επιστροφή του φακέλου.

 

  • Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις που κατά τακτά διαστήματα διοργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης του ΕΦΕΤ σε πρόγραμμα κατάρτισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων επιπέδου 1, διάρκειας 10ωρών (2 ημέρες Χ 5 ώρες την ημέρα) και αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών τροφίμων.

 

  • Σεμινάρια επίσης διοργανώνει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών. Η ανωτέρω Ομοσπονδία στεγάζεται στον 3ο όροφο πάνω από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο (τηλ. 28210-57747, 09:00-13:00 καθημερινά), και μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να υποβάλετε αίτηση παρακολούθησης κάποιου σεμιναρίου, έχοντας μαζί σας τη σφραγίδα της επιχείρησής σας, την Ταυτότητα και το ΑΦΜ σας.

 

Σχετικά Άρθρα