Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει

Facebook
Twitter
LinkedIn

Η περίοδος των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει

Τι πρέπει να προσέξετε:

Έχει ανοίξει από την Παρασκευή 20 Απριλίου η ειδική εφαρμογή του TAXISnet για να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις που αφορούν το 2017. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι και φέτος μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες αν θέλουν να αποφύγουν επιπλέον φόρους.

  • Τι ισχύει με τους συζύγους και το σύμφωνο συμβίωσης

Αντίθετα με όσα έχουν ακουστεί για χωριστή δήλωση των εν διαστάσει συζύγων, δεν επέρχεται κάποια αλλαγή. Από κοινού θα υποβληθούν και φέτος οι δηλώσεις συζύγων που βρίσκονται σε διάσταση, χωρίς την προσκόμιση κάποιου αποδεικτικού. Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου αποδεικτικού, θα δηλωθούν στο Μητρώο της ΔΟΥ ως εν διαστάσει και θα μπορούν να προχωρήσουν σε χωριστές δηλώσεις. Χωριστή φορολογική δήλωση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε περίπτωση πτώχευσης του ενός, ή δικαστικής συμπαράστασης.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν δικαίωμα υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης.

  • Φιλοξενούμενοι

Με νέους κωδικούς που έχουν προστεθεί (007-008) δηλώνεται η φιλοξενία φυσικών προσώπων. Οι κωδικοί αυτοί δεν αφορούν τα εξαρτώμενα μέλη (σύζυγοι, ανήλικα τέκνα, ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν κτλ). Σε περίπτωση φιλοξενίας τρίτων (φίλοι, συγγενείς χωρίς αναπηρία κτλ) θα πρέπει να δηλωθεί το ΑΦΜ του φιλοξενούμενου καθώς και οι μήνες φιλοξενίας ώστε να επαληθευτεί με τη δήλωση του φιλοξενούμενου.

  • Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στο έντυπο Ε2 και στη στήλη 7 θα πρέπει να δηλωθούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (μέσω airbnb, booking κτλ). Σε περίπτωση βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων (μέσω airbnb, booking κτλ) κατά το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο με την επιλογή του κωδικού 60. Ενώ σε περίπτωση υπεκμίσθωσης με την επιλογή του κωδικού 61. Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή

15% για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ,

35% για εισόδημα 12.001- 35.000 ευρώ,

45% για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ.

  • Ιατρικές δαπάνες

Μετά από κατάργηση των σχετικών κωδικών οι ιατρικές δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις υπόλοιπες για να χτιστεί το αφορολόγητο και δεν μειώνουν το φόρο.

  • Πλαστικό χρήμα και χάρτινες αποδείξεις

Για την κάλυψη του αφορολόγητου οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στον πίνακα 7 τους κωδικούς 49-50 για τις δαπάνες του έτους με χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για το ποσό των δαπανών. Σε περίπτωση που το ποσό δεν επαρκεί, οι ίδιοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν το σύνολο των δαπανών και να το συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο με δική τους ευθύνη και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά σε πιθανό έλεγχο.

Χάρτινες αποδείξεις για το χτίσιμο του αφορολόγητου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ειδικές κατηγορίες (φορολογούμενοι εβδομήντα ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κ.α.).

Το ελάχιστο ποσό υπολογίζεται ως εξής:

Εισόδημα (σε ευρώ) Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης μέσω καρτών
1,00-10.000,00 10%
10.000,01-30.000,00 15%
30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσοστού, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά ποσό ίσο με τη διαφορά του δηλωθέντος και του απαιτούμενου ποσού επί 22%.

Σχετικά Άρθρα