Τεχνικός Ασφαλείας

  Θέμα: “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2013”.  

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μετά την ψήφιση του νόμου 4110/2013, για τα Νομικά Πρόσωπα.

Οι νέες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελ. επαγγελματιών, ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2013 και εφεξής) αναλύονται στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα:

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μετά την ψήφιση του νόμου 4110/2013 (23/01/2013)

Καθιερώνεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια αντί για 8 που ήταν παλαιότερα, με ανώτερο συντελεστή 42% για εισοδήματα πάνω από 42.000€ (με συντελεστή 45% για εισοδήματα πάνω από 100.000€) η οποία έχει ως εξής: