Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

Έως τις 30 Νοεμβρίου η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

ECON 22 1 752x441

Έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για την δήλωση των εισοδημάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (τύπου Airbnb).

Πιο συγκεκριμένα, είναι ανοιχτό το   «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» και γίνονται ηλεκτρονικές υποβολές Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Οι διαχειριστές που έχουν συνάψει βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων από 01-01-2018 έως και την 30-08-2018 θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο μέχρι και την 30-11-2018, με την είσοδο στις ηλεκτρονικές εφαρμογές να γίνεται μέσω του TAXISnet.

Σύμφωνα με την Α.Α.Δ.Ε. οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης από το ακίνητο. Για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο ενοικιαστεί το διάστημα από 10 έως και 15 Σεπτεμβρίου, η δήλωσή του πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 20 Οκτωβρίου.

Προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής:

  1. Εγγραφή ως διαχειριστής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Σε περίπτωση που ο διαχειριστής είναι και ιδιοκτήτης απαιτείται ο Αριθμό Ταυτότητας του Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του ιδιοκτήτη. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν ο διαχειριστής δεν είναι και ιδιοκτήτης, είναι απαραίτητη η υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, από τον ιδιοκτήτη, με τον οποίο παραχωρείται δικαίωμα υπεκμίσθωσης.
  2. Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύει την ανάρτηση ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των Κύριων ή των Μη-Κύριων Καταλυμάτων ή των Τουριστικών Επαύλεων. Οι Διαχειριστές Ακινήτων Τουριστικών Επαύλεων στις οποίες πραγματοποιούνται Βραχυχρόνιες Μισθώσεις πρέπει να καταχωρίσουν τις Τουριστικές Επαύλεις, στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής». Η καταχώριση αυτή δε θα συνοδευτεί με απόδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Ως Α.Μ.Α. θα αναφέρεται ο αριθμός Ε.Σ.Λ. με το πρόθεμα Ε.Σ.Λ. στην αρχή. Επιπλέον, οι διαχειριστές πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) όταν αναρτούν ένα ακίνητο στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Εγχειρίδιο Χρήσης

Βίντεο (Παρουσίαση Εφαρμογής)

Βίντεο (Παρουσίαση Εφαρμογής) Μέρος 2ο