Κοινωνικό Μέρισμα

Facebook
Twitter
LinkedIn

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος

1. Με βάση ποια κλίμακα υπολογίζεται η διανομή του κοινωνικού μερίσματος;

Για τον προσδιορισμό του κοινωνικού μερίσματος κάθε δικαιούχου, ορίζεται ως βασικό ποσό κοινωνικού μερίσματος το ποσό των πεντακοσίων (500)  ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού ποσού επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, σύμφωνα με την κλίμακα που ακολουθεί.

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Δικαιούχοι Βασικό όριο εισοδήματος (€) Καταβαλλόμενο ποσό (€)
Αιτών/ Αιτούσα 6.000 500,00
Σύζυγος/ φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.000 + 166,67
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο/ φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.000 + 83,33
Μονογονεϊκές οικογένειες (για το 1ο προστατευόμενο τέκνο) +2.000 + 166,67
Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.000 +83,33

2. Υπάρχει περιορισμός περιουσιακών κριτηρίων;

Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την δήλωση του Οικ.2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ. 

Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 

3. Ποιοί εξαιρούνται από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος;

Τα φυσικά πρόσωπα που:

  • δηλώνονται ως προστατευόμενα μέλη στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του υπόχρεου,
  • δηλώνουν στην δική τους Δήλωση Φορολογίας Εισόδηματος ότι φιλοξενούνται,
  • διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οκτώ μέτρων (8) ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος,
  • είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

4. Ισχύει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση των μακροχρόνια ανέργων;

Οι μακροχρόνια άνεργοι που ήταν εγγρεγραμένοι μέχρι την 01/03/2014 στον ΟΑΕΔ , δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα υπό την προϋπόθεση ότι κατά το οικονομικό έτος 2013 δεν είχαν εισόδημα από εξαρτημένη εργασία.

5. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης του κοινωνικού μερίσματος; 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αποτελεί η υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2013.

6. Που υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www1.gsis.gr/webtax/socdiv/year2014/socdiv/index.jsp

7. Υπάρχει προθεσμία στην υποβολή αιτήσεων;

Ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 30/6/2014. Η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος θα υποβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

8. Πότε καταβάλλεται το κοινωνικό μέρισμα;

Για αιτήσεις που θα υποβληθούν:

  • έως και την 30/4/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/5/2014,
  • από την 1/5/2014 έως και την 31/5/2014,η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/6/2014,
  • για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 1/6/2014 έως και την 30/6/2014, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί έως και την 10/7/2014.

Σχετικά Άρθρα