Επιδότηση ρεύματος (Power Pass)

εξοικονόμιση ενέργειας

Το Power Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ενέργειας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 5 απλά βήματα, ενώ ταυτόχρονα ο χρήστης ενημερώνεται με μηνύματα για την πορεία της αίτησής του. 1.   Αφορά λογαριασμούς για το ηλεκτρικό ρεύμα: α. Οικιακοί καταναλωτές που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενο […]

Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης

1. Σε ποιούς χορηγείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης; Σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει. 2. Για ποιες χρήσεις ακινήτων δικαιολογείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης; Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. 3.Ποιοί εξαιρούνται από τη χορήγηση […]

Παροχές Μητρότητας

Η φροντίδα και η διαρκής μέριμνα για την εργαζόμενη μητέρα και τις ανάγκες της είναι πρώτο μέλημα του Υπουργείου Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού όπου με την συνεργασία του με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, συμβάλλουν στην προστασία της εργαζόμενης μητέρας, η οποία με τους πολλαπλούς απαιτητικούς της ρόλους θα πρέπει να […]

Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκινάει την 1 Μαρτίου 2013, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Επιχορήγηση για νέους ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΟΑΕΔ

Επιχορήγηση έως και 24.000 ευρώ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β’ ΚΥΚΛΟΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 Αριθ. 19057/443

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων […]