Λογιστικό γραφείο στα Χανιά | Αντωνακάκης Βασίλης

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών ΟΑΕΔ 2015

 

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από 01/01/2015 έως 31/08/2015.

Περισσότερα

Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης

1. Σε ποιούς χορηγείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης; Σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει.
2. Για ποιες χρήσεις ακινήτων δικαιολογείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης; Για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Περισσότερα

Παροχές Μητρότητας

Η φροντίδα και η διαρκής μέριμνα για την εργαζόμενη μητέρα και τις ανάγκες της είναι πρώτο μέλημα του Υπουργείου Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού όπου με την συνεργασία του με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, συμβάλλουν στην προστασία της εργαζόμενης μητέρας, η οποία με τους πολλαπλούς απαιτητικούς της ρόλους θα πρέπει να προστατεύεται, ιδιαίτερα στην περίοδο της κύησης και της λοχείας.

Περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκινάει την 1 Μαρτίου 2013, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Περισσότερα

Επιχορήγηση για νέους ελεύθερους επαγγελματίες από τον ΟΑΕΔ

Επιχορήγηση έως και 24.000 ευρώ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
Κ.Υ.Α. αριθ. 19057/443/3.12.2012 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Β' ΚΥΚΛΟΣ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
Αριθ. 19057/443

Περισσότερα